Saksan ympäristötarra – Umweltplakette

Saksan ympäristötarra – Umweltplakette

Mikä on ympäristötarra

Ympäristötarra, jota kutsutaan myös nimillä Umweltplakette ja ekotarra, on tarra, joka sinun tulee kiinnittää autoosi ennen joihinkin Saksan kaupunkeihin saapumista. Laki edellyttää tätä tarraa, koska se itse asiassa osoittaa, kuinka paljon ajoneuvosi saastuttaa ympäristöä.

Ympäristötarroja on useanlaisia (vihreä, keltainen, punainen ja ei tarraa), ja sinä saat tietyn tarran ETY:n (EY:n) myöntämän päästödirektiivin mukaisesti. Direktiivistä mainitaan rekisteriotteessa.

Saksan kaupungeilla on 1.3.2007 lähtien ollut mahdollisuus luoda niin kutsuttuja ympäristövyöhykkeitä. Vain merkityillä ajoneuvoilla on oikeus saapua näille vyöhykkeille. Vyöhykkeet sijaitsevat yleensä kaupungin keskustassa tai vaihtoehtoisesti sen ympäristössä. Esimerkkikaupunkeja ovat Berliini, München ja Frankfurt am Main. (Tarvittaessa?)

Mitkä ajoneuvot tulee merkitä

Ajoneuvon merkitsemisvelvollisuus asianomaisella ympäristötarralla koskee myös ulkomailla rekisteröityjä ajoneuvoja. Tarralla on elinikäinen voimassaoloaika. Velvollisuus koskee autoja, kuorma-autoja ja linja-autoja. Se ei koske moottoripyöriä tai traktoreita.

Liikennemerkit

Ympäristövyöhykkeet on merkitty “Umwelt ZONE” -liikennemerkillä, kuten kuvasta näkyy. Alapuolella on lisäksi merkki, jossa lukee “frei”. Se tarkentaa, minkälaisen ympäristötarran tarvitset.

Saatat joutua maksamaan jopa 80 euron sakon, jos saavut näille ympäristövyöhykkeille ilman voimassa olevaa Umweltplakettea.

 

Erilaiset ympäristötarrat

Täällä voit selvittää, minkälainen ympäristötarra sinun tulee hankkia ajoneuvoosi.

Ympäristötarrojen voimassaolo -osiosta voit helposti tarkistaa, mihin Saksan kaupunkeihin sinulla on oikeus saapua ilman ympäristötarraa.

Ympäristötarrat liittyvät ajoneuvon aiheuttamien ilmansaasteiden tasoon. Ne jaetaan neljään luokkaan. Tästä syystä puhumme ympäristötarrojen neljästä päästöluokasta. (Mitä korkeampi päästöluokka, sitä ympäristöystävällisempi ajoneuvo on.)

Ympäristötarrojen luettelosta käy ilmi, että neljännen päästöluokan saavuttavat ajoneuvot ovat kaikista ekologisimpia, ja näin ollen ne saastuttavat ympäristöä vähiten. On myös ilmeistä, että ympäristötarrat luokitellaan värin perusteella: vihreisiin, keltaisiin ja punaisiin tarroihin.

Minkälaisen ympäristötarran voin saada

Erilaiset ympäristötarrat ovat tärkeitä, jotta tietyille ympäristövyöhykkeille sallittavat ajoneuvot voidaan erottaa toisistaan. Useimmille ympäristövyöhykkeille voivat saapua vain vihreällä tarralla merkityt autot, vaikkakin joillekin niistä voivat saapua myös keltaisella tarralla merkityt ajoneuvot. Voit löytää edellä mainitusta Ympäristötarrojen voimassaolo -osiosta lisätietoja siitä, mitkä Saksan kaupungit edellyttävät autosi merkitsemistä tietynlaisella ympäristötarralla.

 

Voit helposti selvittää seuraavasta yhteenvetotaulukosta, minkälaisen ympäristötarran tulet saamaan autoosi. (Euro-taso edustaa ETY:n [EY:n] myöntämää päästödirektiiviä, josta on mainittu rekisteriotteessasi.)

Tarran luokka riippuu (omasta) yksilöllisestä ajoneuvostasi. Ympäristötarran saamiseksi tarvitset alkuperäisen rekisteriotteen. Ympäristötarran päästöluokka määritetään sitten ETY:n (EY:n) myöntämän päästödirektiivin (tai ECE:n säännön) mukaisesti. Direktiivistä mainitaan rekisteriotteessa.

Jos rekisteriotteessasi ei ole mainintaa ETY:n (EY:n) myöntämästä päästödirektiivistä tai ECE:n säännöstä, päästödirektiivi tai sääntö tulee hankkia ajoneuvon valmistajan tai valtuutetun DEKRA Automotive PLC -testikeskuksen lausunnon lisäksi.

Siinä tapauksessa, että ajoneuvon omistaja on leasing-yhtiö ja asiasta mainitaan rekisteriotteessa, tarvitset alkuperäisen rekisteriotteen (tai kopion siitä) sekä ajoneuvon rekisteröinti- tai katsastustodistuksen ympäristötarran ostamiseksi.

Useimmat bensiinimoottoriautot, joissa on kolmitoimikatalysaattori (mikä on ollut standardi 90-luvulta lähtien), voivat saada vihreän tarran rekisteriotteessa mainittujen tietojen perusteella. Tilanne on monimutkaisempi dieselautojen osalta, jotka tuottavat hienojakoista pölyä. Siksi todennäköisesti vain viime vuosina valmistetut, nykyaikaiset dieselautot saavat vihreän tarran (yleensä 1.1.2006 jälkeen valmistetut autot).

Kuinka hankit ekotarran

Ympäristötarran omistusvelvollisuus koskee kaikkia (myös ulkomaalaisia ajoneuvoja). Voit tilata helposti tämän sivuston kautta ympäristötarran, jonka saat postitse enintään seitsemän päivän kuluessa. Toimituksesta ei peritä lisämaksua.

AIOTKO MATKUSTAA SAKSAAN AUTOLLA?

Hanki ympäristötarra, joka toimitetaan ILMAISEKSI seitsemän päivän kuluessa.